top of page

ประกาศวันหยุดคลินิกทันตกรรมฟ้าใส

ปุกาศ ปุกาศ "คลินิกทันตกรรมฟ้าใส" ปิดให้บริการ 3 วัน 🌈🦷✨


‼️หยุดวันที่ 17 18 19 ตุลาคม 2566


*️⃣คุณหมอตี๋ คุณหมอตาล คุณหมอสรณ ลาหยุด 16 และ 20 ต.ค. เพิ่มเติมนะคะ 👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️🦷

Comments


bottom of page