top of page

รีวิวจัดฟัน แก้ฟันล่างคร่อฟันบน


ฟันล่างคร่อมบน ไม่ต้องผ่าตัด
จัดฟันแก้ฟันล่างคร่อมบน ไม่ต้องผ่าตัด

เคสนี้ คุณหมอแก้ไข้ฟันล่างคร่อมฟันบน โดยใช้เครื่องมือเสริมปรับระดับฟันค่ะ ไม่ได้ผ่าตัด และไม่ได้ถอนฟันเพิ่มค่ะ


คลินิกทันตกรรมฟ้าใส ระยอง บริการดี ราคาไม่แพง คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ฟันล่างคร่อมฟันบน ไม่ต้องผ่าตัด

Comments


bottom of page