top of page

โปรโมชั่นจัดฟัน

จัดฟันผ่อนจ่าย สบายๆ

ทำฟัน จัดฟัน ระยอง Invisalign จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน

แบบที่ 2

ติดเหล็กบน 1,999 บาท

ติดเหล็กล่าง 2,000 บาท

ปรับอุปกรณ์ 2,000 บาท x 19ครั้ง

แบบที่ 3

ติดเหล็กบน 1,499 บาท

ติดเหล็กล่าง 1,500 บาท

ปรับอุปกรณ์ 1,500 บาท x 28 ครั้ง

แบบที่ 4

ติดเหล็กบน  999 บาท

ติดเหล็กล่าง  999 บาท

ปรับอุปกรณ์ 1,00 บาท x 36 ครั้ง

*ค่าจัดฟันไม่รวม ค่าพิมพ์ฟัน 1,000บาท และค่าx-rays 1,000บาท
**ค่าจัดฟันไม่รวม ค่าเคลียร์ช่องปาก และค่าอุปกรณ์พิเศษ (หากมี)
***แถมรีเทนเนอร์เมื่อเคลียร์ช่องปากที่คลินิกและชำระค่าจัดฟันครบคอร์ส
****กรณีจ่ายครบแต่ยังจัดไม่เสร็จ คุณหมอจัดต่อให้โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะ (ต้องมารักษาสม่ำเสมอเท่านั้น)
*****กรณีจัดเสร็จก่อนชำระครบ จะมีค่าถอดอุปกรณ์+ขัดกาว 1,500บาท และค่ารีเทนเนอร์ 4,000บาท

โปรโมชั่นจัดฟัน ฟรี 8อย่าง

จัดฟันระยอง.jpg

ตรวจฟัน ประเมินราคาเคลียร์ช่องปาก

ปรึกษาจัดฟัน วางแผนการรักษา

ติดเครื่องมือหลุด 2 ตัวแรก

กรอตกแต่งรูปร่างฟัน (กรณีต้องทำ)

ถอดเครื่องมือฟรีหลังจัดฟันเสร็จ

ขัดกาวหลังถอดเครื่องมือจัดฟัน

รีเทนเนอร์ *เมื่อเคลียร์ช่องปากที่คลินิกและชำระค่าจัดฟันครบคอร์ส

จัดต่อจนเสร็จ กรณีชำระครบแล้ว และยังจัดไม่เสร็จ **ต้องมารักษาต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้น

ขั้นตอนการจัดฟัน

ทำฟัน จัดฟัน ระยอง Invisalign จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน
รีเทนเนอร์ ระยอง ทำฟันเด็ก หมอเด็ก มือเบา ถอนฟันไม่เจ็บ จัดฟัน ทายาชา

Q

จัดฟันครั้งแรก เตรียมเงินเท่าไหร่

A

ครั้งแรกมาปรึกษาคุณหมอไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ถ้าตกลงก็สามารถพิมพ์ฟัน + เอ็กซเรย์ ในวันที่ปรึกษาได้เลย

(มีค่าใช้จ่าย พิมพ์ฟัน + เอ็กซเรย์ 2,000 บาท) ส่วนเคลียร์ช่องปากกับติดเครื่องมือ จะนัดทำวันหลังค่ะ

Q

ค่าเคลียร์ช่องปากเท่าไหร่

A

เคลียร์ช่องปากแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ ขึ้นกับว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหน (บางคนฟันดี ไม่ต้องเคลียร์เลยก็มีนะคะ)

ส่วนจะต้องทำอะไรบ้างนั้นต้องมาให้คุณหมอตรวจให้ค่ะ ตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ

Q

ติดเครื่องมือจัดฟันพร้อมกัน บน-ล่าง ได้ไหม

A

สามารถติดเครื่องมือ บน+ล่างพร้อมกันได้ค่ะ ยกเว้น เคสสบลึก หรือ ฟันสบใขว้กัน คุณหมอจะแยกติดค่ะ

Q

จัดฟัน ไม่ผ่าฟันคุดออก ได้ไหม

A

หากฟันคุดไม่ขวางการเคลื่อนฟัน และอยู่ในตำแหน่งที่ทำความสะอาดได้ สามารถแจ้งคุณหมอไม่ผ่าออกได้ค่ะ

Q

จัดฟัน ปรับรูปหน้า ได้จริงไหม

A

จริงค่ะ เนื่องจากการจัดฟันสามารถดึงฟันที่เหยินให้ยุบเข้ามา และสามารถเพิ่มระดับความสูงของการสบฟัน จึงทำให้ใบหน้าได้สมส่วนและได้รูปมากขึ้นค่ะ แต่ทั้งนี้ผลการปรับรูปหน้าไม่ได้ทำได้ทุกคนนะคะ ต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะ

Q

จัดฟัน ทำจมูกได้ไหม จมูกจะเบี้ยวไหม

A

ไม่ว่าก่อน/ระหว่างการจัดฟัน หรือหลังจัดฟัน ก็สามารถทำจมูกได้ค่ะ และไม่ทำให้จมูกเบี้ยวค่ะ เพราะฟันและจมูกอยู่บนกระดูกคนละชิ้นจึงไม่มีผลต่อกันค่ะ

Q

จัดฟัน ทำให้จมูกโด่งขึ้น จริงไหม

A

จัดฟันไม่สามารถทำให้จมูกโด่งขึ้นได้ค่ะ แต่การจัดฟันแบบถอนฟัน สามารถทำให้ริมฝีปากส่วนใต้ฐานจมูกยุบลงได้ เมื่อฐานจมูกยุบลง ส่วนสันจมูกก็จะเด่นขึ้น จึงแลเหมือนว่าจมูกโด่งขึ้นค่ะ

bottom of page