top of page

โปรโมชั่นจัดฟัน

จัดฟันผ่อนจ่าย สบายๆ

ทำฟัน จัดฟัน ระยอง Invisalign จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน

แบบที่ 1

ติดเหล็กบน 9,999 บาท

ติดเหล็กล่าง 10,000 บาท

ปรับอุปกรณ์ 1,000 บาท x 20 ครั้ง

แบบที่ 2

ติดเหล็กบน 1,999 บาท

ติดเหล็กล่าง 2,000 บาท

ปรับอุปกรณ์ 2,000 บาท x 19 ครั้ง

แบบที่ 3

ติดเหล็กบน 1,499 บาท

ติดเหล็กล่าง 1,500 บาท

ปรับอุปกรณ์ 1,500 บาท x 28 ครั้ง

*ค่าจัดฟันไม่รวม ค่าพิมพ์ฟัน 1,000บาท และค่าx-rays 1,000บาท
**ค่าจัดฟันไม่รวม ค่าเคลียร์ช่องปาก และค่าอุปกรณ์พิเศษ (หากมี)
***แถมรีเทนเนอร์เมื่อเคลียร์ช่องปากที่คลินิกและชำระค่าจัดฟันครบคอร์ส
****กรณีจ่ายครบแต่ยังจัดไม่เสร็จ คุณหมอจัดต่อให้โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะ (ต้องมารักษาสม่ำเสมอเท่านั้น)
*****กรณีจัดเสร็จก่อนชำระครบ จะมีค่าถอดอุปกรณ์+ขัดกาว 1,500บาท และค่ารีเทนเนอร์ 4,000บาท

โปรโมชั่นจัดฟัน ฟรี 8อย่าง

Photo 13-12-2563 BE 03 48 45.jpg
ทำฟั จัดฟัน ระยอง ฟ้าใส จัดฟันแบบใส ดัดฟัน
จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ยิ้มสวย ไม่แพง ขูดหินปูน อุดฟัน ปวดฟัน
ฟันบิ่น ฟันห่าง ฟันแตก ปวดฟัน ปากเหม็น อุดฟัน ระยอง จัดฟัน
ทำฟัน จัดฟัน ระยอง ฟันห่าง ฟันเก ฟันคุด ประกันสังคม ฟ้าใส
จัดฟันระยอง ทำฟันที่ไหนดี ฟันห่าง ฟันเหยิน ปวดฟัน ฟันคุด รีเทนเนอร์
จัดฟันระยอง ฟ้าใส ทำฟัน invisalign อุดฟัน ขูดหินปูน ตัดเหงือก
ฟ้าใสระยอง มีกลิ่นปาก ปากเหม็น ขูดหินปูน ทำฟัน จัดฟัน ตัดเหงือก รากฟันเทียม รักษารากฟัน

ตรวจฟัน ประเมินราคาเคลียร์ช่องปาก

ปรึกษาจัดฟัน วางแผนการรักษา

ติดเครื่องมือหลุด 2 ตัวแรก

กรอตกแต่งรูปร่างฟัน (กรณีต้องทำ)

ถอดเครื่องมือฟรีหลังจัดฟันเสร็จ

ขัดกาวหลังถอดเครื่องมือจัดฟัน

รีเทนเนอร์ *เมื่อเคลียร์ช่องปากที่คลินิกและชำระค่าจัดฟันครบคอร์ส

จัดต่อจนเสร็จ กรณีชำระครบแล้ว และยังจัดไม่เสร็จ **ต้องมารักษาต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้น

ขั้นตอนการจัดฟัน

ทำฟัน จัดฟัน ระยอง Invisalign จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน
รีเทนเนอร์ ระยอง ทำฟันเด็ก หมอเด็ก มือเบา ถอนฟันไม่เจ็บ จัดฟัน ทายาชา

Q

จัดฟันครั้งแรก เตรียมเงินเท่าไหร่

A

ครั้งแรกมาปรึกษาคุณหมอไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ถ้าตกลงก็สามารถพิมพ์ฟัน + เอ็กซเรย์ ในวันที่ปรึกษาได้เลย

(มีค่าใช้จ่าย พิมพ์ฟัน + เอ็กซเรย์ 2,000 บาท) ส่วนเคลียร์ช่องปากกับติดเครื่องมือ จะนัดทำวันหลังค่ะ

Q

ค่าเคลียร์ช่องปากเท่าไหร่

A

เคลียร์ช่องปากแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ ขึ้นกับว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหน (บางคนฟันดี ไม่ต้องเคลียร์เลยก็มีนะคะ)

ส่วนจะต้องทำอะไรบ้างนั้นต้องมาให้คุณหมอตรวจให้ค่ะ ตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ

Q

ติดเครื่องมือจัดฟันพร้อมกัน บน-ล่าง ได้ไหม

A

สามารถติดเครื่องมือ บน+ล่างพร้อมกันได้ค่ะ ยกเว้น เคสสบลึก หรือ ฟันสบใขว้กัน คุณหมอจะแยกติดค่ะ

Q

จัดฟัน ไม่ผ่าฟันคุดออก ได้ไหม

A

หากฟันคุดไม่ขวางการเคลื่อนฟัน และอยู่ในตำแหน่งที่ทำความสะอาดได้ สามารถแจ้งคุณหมอไม่ผ่าออกได้ค่ะ

Q

จัดฟัน ปรับรูปหน้า ได้จริงไหม

A

จริงค่ะ เนื่องจากการจัดฟันสามารถดึงฟันที่เหยินให้ยุบเข้ามา และสามารถเพิ่มระดับความสูงของการสบฟัน จึงทำให้ใบหน้าได้สมส่วนและได้รูปมากขึ้นค่ะ แต่ทั้งนี้ผลการปรับรูปหน้าไม่ได้ทำได้ทุกคนนะคะ ต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะ

Q

จัดฟัน ทำจมูกได้ไหม จมูกจะเบี้ยวไหม

A

ไม่ว่าก่อน/ระหว่างการจัดฟัน หรือหลังจัดฟัน ก็สามารถทำจมูกได้ค่ะ และไม่ทำให้จมูกเบี้ยวค่ะ เพราะฟันและจมูกอยู่บนกระดูกคนละชิ้นจึงไม่มีผลต่อกันค่ะ

Q

จัดฟัน ทำให้จมูกโด่งขึ้น จริงไหม

A

จัดฟันไม่สามารถทำให้จมูกโด่งขึ้นได้ค่ะ แต่การจัดฟันแบบถอนฟัน สามารถทำให้ริมฝีปากส่วนใต้ฐานจมูกยุบลงได้ เมื่อฐานจมูกยุบลง ส่วนสันจมูกก็จะเด่นขึ้น จึงแลเหมือนว่าจมูกโด่งขึ้นค่ะ

bottom of page